Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2021 / 2022 - Q2

Dimarts - 07/06/2022
08:30 - 11:30 340004 SOAP Sostenibilitat aplicada VGA214 - VGA214 - VGA214 - VGA214 - VGA214
15:00 - 18:00 340460 XASF Xarxes Sense fil: Tecnologies i Aplicacions VGA209
18:00 - 21:00 340360 XAMU Xarxes multimèdia VGA105 - VGA108
18:00 - 21:00 340610 GEEN Gestió de l'Energia VGA210
Dimecres - 08/06/2022
08:30 - 11:30 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003
08:30 - 11:30 340691 TROS Taller de Robotica Social VGA214 - VGA214 - VGA214 - VGA214 - VGA214
11:30 - 14:30 340034 SIME Sistemes mecànics VGB001 - VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 340076 TAD2 Taller de disseny II VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 340355 EMPR Empresa VGB101 - VGB104
15:00 - 18:00 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB001 - VGB003 - VGB003 - VGB005 - VGB005 - VGB007 - VGB007 - VGB008 - VGB008
15:00 - 18:00 340385 GEET Gestió d'empreses TIC VGA207
18:00 - 21:00 340056 ETER Enginyeria tèrmica VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 340082 MEDI Metodologia del disseny VGA042 - VGA042
18:00 - 21:00 340106 CEER Centrals elèctriques i energies renovables VGA209
18:00 - 21:00 340127 INEL Instrumentació electrònica VGB007
18:00 - 21:00 340362 SEAX Seguretat i Administració de Xarxes VGB005
Dijous - 09/06/2022
08:30 - 11:30 340005 ACAP Accessibilitat aplicada VGA214 - VGA214 - VGA214 - VGA214 - VGA214
11:30 - 14:30 340374 ESIN Estructura de la Informació VGA109 - VGA111
15:00 - 18:00 340681 SMAC Smart Cities VGA209
18:00 - 21:00 340282 HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte VGB101 - VGB101 - VGB101 - VGB101 - VGB101
18:00 - 21:00 340606 SENS Sensors i MEMS VGA210
Divendres - 10/06/2022
08:30 - 11:30 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108
08:30 - 11:30 340369 INCO Introducció als Computadors VGA209
08:30 - 11:30 340692 EMOB Emobility VGA213 - VGA213 - VGA213 - VGA213 - VGA213
11:30 - 14:30 340033 FOAU Fonaments d'automàtica VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
11:30 - 14:30 340077 ELRM Elasticitat i resistència dels materials VGB001 - VGB003 - VGB108
11:30 - 14:30 340454 INDI Interacció i disseny d'interfícies VGA108 - VGA109 - VGA111
15:00 - 18:00 340026 CAAV Càlcul avançat VGB001 - VGB003 - VGB005
15:00 - 18:00 340097 CIMA Ciència dels materials VGB007 - VGB008 - VGB107 - VGB108
15:00 - 18:00 340370 MATD Matemàtica discreta VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 340057 ESCI Estructures i construccions industrials VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 340083 DIME Disseny de mecanismes VGB001 - VGB003 - VGB005
18:00 - 21:00 340107 INEL Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT VGA213
18:00 - 21:00 340130 ENCO Enginyeria de Control VGA105 - VGA108
18:00 - 21:00 340386 PTIN Projecte de Tecnologies de la Informació VGA207
18:00 - 21:00 340607 SIDI Sistemes Digitals VGA210
Dilluns - 13/06/2022
08:30 - 11:30 340020 INFO Informàtica VGB001
08:30 - 11:30 340283 PRTL Pràctica en tercera llengua VGA207 - VGA207 - VGA207 - VGA207 - VGA207 - VGA207
08:30 - 11:30 340368 FOPR Fonaments de programació VGA109 - VGA111
11:30 - 14:30 340028 EMPR Empresa VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 340035 SIEK Sistemes electrònics VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 340356 XACO Xarxes de Computadors VGB001
15:00 - 18:00 340025 EQDI Equacions diferencials VGB001 - VGB003 - VGB005
15:00 - 18:00 340071 ESTE Estètica VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 340373 LOAL Lògica i Àlgebra VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 340055 DIMA Disseny de màquines VGB005 - VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 340084 TAD3 Taller de disseny III VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 340109 SIEP Sistemes elèctrics de potència VGA209
18:00 - 21:00 340128 SIRO Sistemes robotitzats VGB101
18:00 - 21:00 340457 DABD Disseny i Administració de Bases de Dades VGB104
18:00 - 21:00 340608 SETR Sistemes Encastats i de Temps Real VGA210
Dilluns - 20/06/2022
08:30 - 11:30 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005
08:30 - 11:30 340367 FISI Física VGB007
08:30 - 11:30 340693 EMOL Emobility lab VGA213 - VGA213 - VGA213 - VGA213 - VGA213
11:30 - 14:30 340054 RMA1 Resistència dels Materials I VGB001
11:30 - 14:30 340075 DIRT Disseny i representació tècnica VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 340102 MAE1 Màquines elèctriques I VGA211
11:30 - 14:30 340121 ELEC Electrotècnia VGB005
11:30 - 14:30 340378 ARCO Arquitectura de Computadors VGB003
15:00 - 18:00 340040 CIMA Ciència dels materials VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB108
15:00 - 18:00 340070 MADI Matemàtiques per al disseny VGA105 - VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 340372 ESC1 Estructura de computadors I VGB101
18:00 - 21:00 340037 GEPR Gestió de projectes VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 340058 ENFL Enginyeria de fluids VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 340105 IEAI Instal·lacions elèctriques i automatització industrial VGA213
18:00 - 21:00 340125 ELPO Electrònica de potència VGB005
18:00 - 21:00 340361 FUIN Future Internet VGA207
18:00 - 20:00 340600 DIAP Dinàmica Aplicada VGA210
Dimarts - 21/06/2022
08:30 - 11:30 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGA105 - VGA108 - VGA210 - VGA214
08:30 - 11:30 340366 FOMA Fonaments matemàtics VGA213
08:30 - 11:30 340694 AGIL Agil VGA207 - VGA207 - VGA207 - VGA207 - VGA207
11:30 - 14:30 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 340059 PRFA Processos de fabricació VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 340103 CIEL Circuits elèctrics VGA209
11:30 - 14:30 340123 ELDI Electrònica digital VGB005
11:30 - 14:30 340379 AMEP Ampliació a l'Enginyeria del Programari VGB007
15:00 - 18:00 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB001 - VGB003 - VGB003 - VGB005 - VGB005 - VGB007 - VGB007 - VGB008 - VGB008
15:00 - 18:00 340371 PRO1 Programació I VGA105 - VGA108 - VGA109
18:00 - 21:00 340060 DSAO Disseny i simulació assistit per ordinador VGB101
18:00 - 21:00 340081 DIPR Disseny i producte VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 340110 ACEL Accionaments Elèctrics VGA214
18:00 - 21:00 340122 ININ Informàtica industrial VGB104
18:00 - 21:00 340376 INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari VGB005
18:00 - 21:00 340605 INAM Intel·ligència Ambiental VGA210
Dimecres - 29/06/2022
08:30 - 11:30 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003
08:30 - 11:30 340369 INCO Introducció als Computadors VGA207
11:30 - 14:30 340034 SIME Sistemes mecànics VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 340076 TAD2 Taller de disseny II VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 340355 EMPR Empresa VGB101
15:00 - 18:00 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB001 - VGB003 - VGB003 - VGB005 - VGB005 - VGB007 - VGB007
15:00 - 18:00 340373 LOAL Lògica i Àlgebra VGB101
16:00 - 18:00 340605 INAM Intel·ligència Ambiental VGA210
18:00 - 21:00 340056 ETER Enginyeria tèrmica VGB008
18:00 - 21:00 340082 MEDI Metodologia del disseny VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 340106 CEER Centrals elèctriques i energies renovables VGA213
18:00 - 21:00 340127 INEL Instrumentació electrònica VGB007
18:00 - 21:00 340362 SEAX Seguretat i Administració de Xarxes VGB005
18:00 - 20:00 340610 GEEN Gestió de l'Energia VGA210
Dijous - 30/06/2022
08:30 - 11:30 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108
08:30 - 11:30 340368 FOPR Fonaments de programació VGA109 - VGA111
11:30 - 14:30 340033 FOAU Fonaments d'automàtica VGB001 - VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 340077 ELRM Elasticitat i resistència dels materials VGB008 - VGB101 - VGB108
15:00 - 18:00 340026 CAAV Càlcul avançat VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 340070 MADI Matemàtiques per al disseny VGB005 - VGB007
15:00 - 18:00 340370 MATD Matemàtica discreta VGB008
18:00 - 21:00 340057 ESCI Estructures i construccions industrials VGB005
18:00 - 21:00 340083 DIME Disseny de mecanismes VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 340107 INEL Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT VGA209
18:00 - 21:00 340130 ENCO Enginyeria de Control VGA105 - VGA108
18:00 - 21:00 340386 PTIN Projecte de Tecnologies de la Informació VGA214
18:00 - 21:00 340606 SENS Sensors i MEMS VGA210
Divendres - 01/07/2022
08:30 - 11:30 340020 INFO Informàtica VGA214
08:30 - 11:30 340367 FISI Física VGA207
11:30 - 14:30 340028 EMPR Empresa VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 340035 SIEK Sistemes electrònics VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 340356 XACO Xarxes de Computadors VGB001
15:00 - 18:00 340025 EQDI Equacions diferencials VGB001 - VGB003 - VGB006
15:00 - 18:00 340071 ESTE Estètica VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 340376 INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari VGA214
18:00 - 21:00 340055 DIMA Disseny de màquines VGB005 - VGB007
18:00 - 21:00 340084 TAD3 Taller de disseny III VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 340109 SIEP Sistemes elèctrics de potència VGA209
18:00 - 21:00 340128 SIRO Sistemes robotitzats VGB101
18:00 - 21:00 340457 DABD Disseny i Administració de Bases de Dades VGA214
18:00 - 21:00 340607 SIDI Sistemes Digitals VGA210
Dilluns - 04/07/2022
08:30 - 11:30 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003
08:30 - 11:30 340374 ESIN Estructura de la Informació VGA109 - VGA111
11:30 - 14:30 340054 RMA1 Resistència dels Materials I VGB001
11:30 - 14:30 340075 DIRT Disseny i representació tècnica VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 340102 MAE1 Màquines elèctriques I VGA211
11:30 - 14:30 340121 ELEC Electrotècnia VGB005
11:30 - 14:30 340378 ARCO Arquitectura de Computadors VGB003
15:00 - 18:00 340040 CIMA Ciència dels materials VGB005 - VGB007
15:00 - 18:00 340097 CIMA Ciència dels materials VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 340372 ESC1 Estructura de computadors I VGB101
18:00 - 21:00 340037 GEPR Gestió de projectes VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 340058 ENFL Enginyeria de fluids VGB005 - VGB007
18:00 - 21:00 340105 IEAI Instal·lacions elèctriques i automatització industrial VGA213
18:00 - 21:00 340125 ELPO Electrònica de potència VGA214
18:00 - 21:00 340361 FUIN Future Internet VGA207
18:00 - 21:00 340608 SETR Sistemes Encastats i de Temps Real VGA210
Dimarts - 05/07/2022
08:30 - 11:30 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGA105 - VGA108 - VGA210 - VGA214
08:30 - 11:30 340366 FOMA Fonaments matemàtics VGA213
11:30 - 14:30 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 340059 PRFA Processos de fabricació VGB005
11:30 - 14:30 340103 CIEL Circuits elèctrics VGA209
11:30 - 14:30 340123 ELDI Electrònica digital VGA210
11:30 - 14:30 340454 INDI Interacció i disseny d'interfícies VGA109 - VGA111
15:00 - 18:00 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB001 - VGB003 - VGB003 - VGB005 - VGB005 - VGB007 - VGB007
15:00 - 18:00 340371 PRO1 Programació I VGA105 - VGA108 - VGA109
18:00 - 21:00 340060 DSAO Disseny i simulació assistit per ordinador VGA211
18:00 - 21:00 340081 DIPR Disseny i producte VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 340110 ACEL Accionaments Elèctrics VGA209
18:00 - 21:00 340122 ININ Informàtica industrial VGA207
18:00 - 21:00 340360 XAMU Xarxes multimèdia VGA105 - VGA108
18:00 - 20:00 340600 DIAP Dinàmica Aplicada VGA210