Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2023 / 2024 - Q2

Dilluns - 10/06/2024
08:30 - 11:30 D8 340004 SOAP Sostenibilitat aplicada VGA211
08:30 - 11:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 D4 340076 TAD2 Taller de disseny II VGB003 - VGB005
15:00 - 18:00 D2 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
18:00 - 21:00 D6 340082 MEDI Metodologia del disseny VGB007 - VGB008
Dimarts - 11/06/2024
08:30 - 11:30 D8 340691 TROS Taller de Robotica Social VGA211
Dimecres - 12/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105
11:30 - 14:30 D4 340077 ELRM Elasticitat i resistència dels materials VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 D2 340097 CIMA Ciència dels materials VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D6 340083 DIME Disseny de mecanismes VGB003 - VGB005 - VGB007
Dijous - 13/06/2024
08:30 - 11:30 D8 340005 ACAP Accessibilitat aplicada VGA209
Divendres - 14/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340020 INFO Informàtica VGA214
11:30 - 14:30 D4 340028 EMPR Empresa VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 D2 340071 ESTE Estètica VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D6 340084 TAD3 Taller de disseny III VGB007 - VGB008
Dilluns - 17/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB007 - VGB008
08:30 - 11:30 D8 340693 EMOL Emobility lab VGA211
11:30 - 14:30 D4 340075 DIRT Disseny i representació tècnica VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 D2 340070 MADI Matemàtiques per al disseny VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D6 340037 GEPR Gestió de projectes VGB007 - VGB008
Dimarts - 18/06/2024
11:30 - 14:30 D8 340282 HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte VGB101 - VGB104
Dimecres - 19/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 D4 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 D2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D6 340081 DIPR Disseny i producte VGB001 - VGB003 - VGB005
Dimecres - 26/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 D4 340076 TAD2 Taller de disseny II VGB003 - VGB005
15:00 - 18:00 D2 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
18:00 - 21:00 D6 340082 MEDI Metodologia del disseny VGB007 - VGB008
Dijous - 27/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105
11:30 - 14:30 D4 340077 ELRM Elasticitat i resistència dels materials VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 D2 340070 MADI Matemàtiques per al disseny VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D6 340083 DIME Disseny de mecanismes VGB001 - VGB003
Divendres - 28/06/2024
08:30 - 11:30 N1 340020 INFO Informàtica VGA214
11:30 - 14:30 D4 340028 EMPR Empresa VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 D2 340071 ESTE Estètica VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D6 340084 TAD3 Taller de disseny III VGB007 - VGB008
Dilluns - 01/07/2024
08:30 - 11:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 D4 340075 DIRT Disseny i representació tècnica VGB001 - VGB003
15:00 - 18:00 D2 340097 CIMA Ciència dels materials VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D6 340037 GEPR Gestió de projectes VGB003 - VGB005
Dimarts - 02/07/2024
08:30 - 11:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 D4 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB005 - VGB007
15:00 - 18:00 D2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007
18:00 - 21:00 D6 340081 DIPR Disseny i producte VGB001 - VGB003 - VGB005