Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2023 / 2024 - Q1

Dilluns - 08/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340029 ESTA Estadística VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 D7 340263 INPS Interacció persona-sistema VGA207
15:00 - 18:00 D5 340098 SEDI Sistemes electrònics pel disseny VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGB101 - VGB104
Dimarts - 09/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340072 TAD1 Taller de disseny I VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
11:30 - 14:30 D7 340268 ENUA Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat VGA209
15:00 - 18:00 D5 340095 PRFA Processos de fabricació VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D2 340070 MADI Matemàtiques per al disseny VGA209
Dimecres - 10/01/2024
08:30 - 11:30 D5 340692 EMOB Emobility VGA213
11:30 - 14:30 D7 340661 EFFI Enginyeria forense i fiabilitat industrial VGA212
11:30 - 14:30 D7 340670 FSER Fonts i sistemes d'energies renovables VGA209
15:00 - 18:00 D7 340221 VEEH Vehicles elèctrics i híbrids VGA213
18:00 - 21:00 D7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA213 - VGA214
Dijous - 11/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340073 MECA Mecànica VGB001 - VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA114
15:00 - 18:00 D5 340079 DIBA Disseny bàsic VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D2 340027 FIS2 Física II VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D7 340672 GEEL Gestió i estalvi d'energia elèctrica VGA209
Divendres - 12/01/2024
08:30 - 11:30 D5 340694 AGIL Agil VGA211
11:30 - 14:30 D7 340663 DPMO Disseny i prototip de motlles VGA209
15:00 - 18:00 D7 340671 ESER Electrònica als sistemes d'energies renovables VGA207
18:00 - 21:00 D7 340088 MARK Marketing i Producció VGB007 - VGB008
Dilluns - 15/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340086 MAPR Maquetació i prototipatge VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
18:00 - 21:00 D2 340097 CIMA Ciència dels materials VGB005
Dilluns - 15/01/2024
15:00 - 18:00 D5 340080 DIGR Disseny gràfic VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D7 340662 MATD Materials per al Disseny VGA214
Dimarts - 16/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340074 EXAR Expressió artística VGB003 - VGB005 - VGB108
18:00 - 21:00 D2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D7 340265 DIDU Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari VGA212
18:00 - 21:00 D7 340674 SIGB Sistemes de gestió de bateries VGA211
Dijous - 18/01/2024
11:30 - 14:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
15:00 - 18:00 D5 340078 DIAO Disseny assistit per ordinador VGB007 - VGB008
Dijous - 25/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340029 ESTA Estadística VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104
15:00 - 18:00 D5 340098 SEDI Sistemes electrònics pel disseny VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D2 340070 MADI Matemàtiques per al disseny VGA209
Divendres - 26/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340072 TAD1 Taller de disseny I VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
15:00 - 18:00 D5 340095 PRFA Processos de fabricació VGB007 - VGB008
Dilluns - 29/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340073 MECA Mecànica VGB001 - VGB003
08:30 - 11:30 D7 340088 MARK Marketing i Producció VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA114
15:00 - 18:00 D5 340079 DIBA Disseny bàsic VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D2 340097 CIMA Ciència dels materials VGB001
Dimarts - 30/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340074 EXAR Expressió artística VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
15:00 - 18:00 D5 340080 DIGR Disseny gràfic VGB001 - VGB003
18:00 - 21:00 D2 340027 FIS2 Física II VGB007 - VGB008
Dimecres - 31/01/2024
08:30 - 11:30 D3 340086 MAPR Maquetació i prototipatge VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
15:00 - 18:00 D5 340078 DIAO Disseny assistit per ordinador VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 D2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003