Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2023 / 2024 - Q1

Dilluns - 08/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340100 ELPO Electrònica de potència VGA211
15:00 - 18:00 E7 340120 AUIN Automatització industrial VGB005
18:00 - 21:00 E7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGB101 - VGB104
Dimarts - 09/01/2024
11:30 - 14:30 E7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGA212
15:00 - 18:00 E5 340108 MAE2 Màquines elèctriques II VGA213
Dimecres - 10/01/2024
11:30 - 14:30 E7 340670 FSER Fonts i sistemes d'energies renovables VGA209
15:00 - 18:00 E7 340221 VEEH Vehicles elèctrics i híbrids VGA213
18:00 - 21:00 E7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA213 - VGA214
Dimecres - 10/01/2024
08:30 - 11:30 E5 340692 EMOB Emobility VGA213
Dijous - 11/01/2024
15:00 - 18:00 E7 340357 INTE Internet VGB003
18:00 - 21:00 E7 340672 GEEL Gestió i estalvi d'energia elèctrica VGA209
Dijous - 11/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340104 REAU Regulació Automàtica VGB107
Divendres - 12/01/2024
08:30 - 11:30 E5 340694 AGIL Agil VGA211
15:00 - 18:00 E7 340671 ESER Electrònica als sistemes d'energies renovables VGA207
18:00 - 21:00 E7 340037 GEPR Gestió de projectes VGB003 - VGB005
Dilluns - 15/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340036 ORPR Organització de la producció VGB007 - VGB008
Dimarts - 16/01/2024
18:00 - 21:00 E7 340674 SIGB Sistemes de gestió de bateries VGA211
Dijous - 18/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340101 LIEL Línies elèctriques VGA209
Dijous - 25/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340100 ELPO Electrònica de potència VGA211
Divendres - 26/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340108 MAE2 Màquines elèctriques II VGA213
Dilluns - 29/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340104 REAU Regulació Automàtica VGB107
Dimarts - 30/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340036 ORPR Organització de la producció VGB007 - VGB008
18:00 - 21:00 E7 340037 GEPR Gestió de projectes VGB003 - VGB005
Dimecres - 31/01/2024
15:00 - 18:00 E5 340101 LIEL Línies elèctriques VGA209