Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2021 / 2022 - Q1

Dimecres - 27/10/2021
10:30 - 12:30 E7 340673 MMEL Motors i mobilitat elèctrica VGA208
15:00 - 17:00 E5 340036 ORPR Organització de la producció VGB001 - VGB003 - VGB005
19:00 - 21:00 E7 340037 GEPR Gestió de projectes VGB001 - VGB003
Dijous - 28/10/2021
10:30 - 12:30 E7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGB003
15:00 - 17:00 E5 340101 LIEL Línies elèctriques VGA207
19:00 - 21:00 E7 340670 FSER Fonts i sistemes d'energies renovables VGA209
Divendres - 29/10/2021
10:30 - 12:30 E7 340221 VEEH Vehicles elèctrics i híbrids VGA209
10:30 - 12:30 E7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGA042
15:00 - 17:00 E5 340100 ELPO Electrònica de potència VGA209
15:00 - 17:00 E7 340120 AUIN Automatització industrial VGB008
19:00 - 21:00 E7 340672 GEEL Gestió i estalvi d'energia elèctrica VGA209
Dimarts - 02/11/2021
10:30 - 12:30 E7 340674 SIGB Sistemes de gestió de bateries VGB003
15:00 - 17:00 E5 340108 MAE2 Màquines elèctriques II VGA207
19:00 - 21:00 E7 340671 ESER Electrònica als sistemes d'energies renovables VGA209
Dimecres - 03/11/2021
15:00 - 17:00 E5 340104 REAU Regulació Automàtica VGB101 - VGB104
15:00 - 17:00 E7 340357 INTE Internet VGB008
19:00 - 21:00 E7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA042