Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2021 / 2022 - Q2

Dimarts - 07/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340004 SOAP Sostenibilitat aplicada VGA214
Dimecres - 08/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340691 TROS Taller de Robotica Social VGA214
18:00 - 21:00 E6 340106 CEER Centrals elèctriques i energies renovables VGA209
Dijous - 09/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340005 ACAP Accessibilitat aplicada VGA214
18:00 - 21:00 E8 340282 HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte VGB101
Divendres - 10/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340692 EMOB Emobility VGA213
18:00 - 21:00 E6 340107 INEL Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT VGA213
Dilluns - 13/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340283 PRTL Pràctica en tercera llengua VGA207
18:00 - 21:00 E6 340109 SIEP Sistemes elèctrics de potència VGA209
Dilluns - 20/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340693 EMOL Emobility lab VGA213
18:00 - 21:00 E6 340105 IEAI Instal·lacions elèctriques i automatització industrial VGA213
Dimarts - 21/06/2022
08:30 - 11:30 E8 340694 AGIL Agil VGA207
18:00 - 21:00 E6 340110 ACEL Accionaments Elèctrics VGA214
Dimecres - 29/06/2022
18:00 - 21:00 E6 340106 CEER Centrals elèctriques i energies renovables VGA213
Dijous - 30/06/2022
18:00 - 21:00 E6 340107 INEL Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT VGA209
Divendres - 01/07/2022
18:00 - 21:00 E6 340109 SIEP Sistemes elèctrics de potència VGA209
Dilluns - 04/07/2022
18:00 - 21:00 E6 340105 IEAI Instal·lacions elèctriques i automatització industrial VGA213
Dimarts - 05/07/2022
18:00 - 21:00 E6 340110 ACEL Accionaments Elèctrics VGA209