Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2023 / 2024 - Q1

Dilluns - 08/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340354 ESTA Estadística VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 I1 340368 FOPR Fonaments de programació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111
15:00 - 18:00 I7 340120 AUIN Automatització industrial VGB005
15:00 - 18:00 I5 340383 SODX Sistemes operatius distribuïts i en xarxa VGB001
18:00 - 21:00 I7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGB101 - VGB104
Dimarts - 09/01/2024
08:30 - 11:30 I5 340380 PROP Projecte de Programació VGB101
11:30 - 14:30 I7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGA212
15:00 - 18:00 I3 340374 ESIN Estructura de la Informació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111
18:00 - 21:00 I2 340373 LOAL Lògica i Àlgebra VGA207
Dimecres - 10/01/2024
08:30 - 11:30 I5 340692 EMOB Emobility VGA213
15:00 - 18:00 I7 340455 REIN Recuperació de la Informació VGA209
18:00 - 21:00 I7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA213 - VGA214
Dijous - 11/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340377 SIOP Sistemes operatius - VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 I1 340367 FISI Física VGA207 - VGA212 - VGA214
15:00 - 18:00 I5 340357 INTE Internet VGB003
18:00 - 21:00 I2 340371 PRO1 Programació I VGA108 - VGA109
Divendres - 12/01/2024
08:30 - 11:30 I5 340694 AGIL Agil VGA211
11:30 - 14:30 I7 340458 MIDA Mineria de Dades VGA213
15:00 - 18:00 I7 340453 DAMO Desenvolupament d'aplicacions mòbils VGA213
Dilluns - 15/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340375 ESC2 Estructura de computadors II VGB101 - VGB104
15:00 - 18:00 I5 340384 PACO Paral·lelisme i Concurrència VGB104
18:00 - 21:00 I2 340370 MATD Matemàtica discreta VGA209
Dimarts - 16/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340376 INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 I1 340369 INCO Introducció als Computadors VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 I2 340372 ESC1 Estructura de computadors I VGA209
Dijous - 18/01/2024
11:30 - 14:30 I1 340366 FOMA Fonaments matemàtics VGA042
15:00 - 18:00 I5 340382 ADSO Administració de sistemes operatius VGB003
Dijous - 25/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340354 ESTA Estadística VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 I1 340368 FOPR Fonaments de programació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111
15:00 - 18:00 I5 340383 SODX Sistemes operatius distribuïts i en xarxa VGB001
Divendres - 26/01/2024
08:30 - 11:30 I5 340380 PROP Projecte de Programació VGB101
15:00 - 18:00 I3 340374 ESIN Estructura de la Informació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111
18:00 - 21:00 I2 340373 LOAL Lògica i Àlgebra VGA207
Dilluns - 29/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340377 SIOP Sistemes operatius VGB008
11:30 - 14:30 I1 340366 FOMA Fonaments matemàtics VGA042
15:00 - 18:00 I5 340357 INTE Internet VGB003
18:00 - 21:00 I2 340371 PRO1 Programació I VGA108 - VGA109
Dimarts - 30/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340375 ESC2 Estructura de computadors II VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 I1 340369 INCO Introducció als Computadors VGA213 - VGA214
15:00 - 18:00 I5 340384 PACO Paral·lelisme i Concurrència VGB101
18:00 - 21:00 I2 340370 MATD Matemàtica discreta VGA214
Dimecres - 31/01/2024
08:30 - 11:30 I3 340376 INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 I1 340367 FISI Física VGA207 - VGA212 - VGA214
15:00 - 18:00 I5 340382 ADSO Administració de sistemes operatius VGB003
18:00 - 21:00 I2 340372 ESC1 Estructura de computadors I VGA209