Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2021 / 2022 - Q1

Dimecres - 27/10/2021
08:30 - 10:30 I3 340376 INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari VGB007 - VGB008
10:30 - 12:30 I7 340453 DAMO Desenvolupament d'aplicacions mòbils VGB003
12:30 - 14:30 I1 340368 FOPR Fonaments de programació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA123
15:00 - 17:00 I5 340384 PACO Paral·lelisme i Concurrència VGB008
Dijous - 28/10/2021
08:30 - 10:30 I3 340374 ESIN Estructura de la Informació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA123
10:30 - 12:30 I7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGB003
15:00 - 17:00 I5 340382 ADSO Administració de sistemes operatius VGB104
17:00 - 19:00 I2 340371 PRO1 Programació I VGA108 - VGA109
Divendres - 29/10/2021
08:30 - 10:30 I3 340354 ESTA Estadística VGB008
10:30 - 12:30 I7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGA042
12:30 - 14:30 I10 340366 FOMA Fonaments matemàtics VGA042
15:00 - 17:00 I7 340120 AUIN Automatització industrial VGB008
15:00 - 17:00 I5 340380 PROP Projecte de Programació VGB007
17:00 - 19:00 I2 340373 LOAL Lògica i Àlgebra VGA214
19:00 - 21:00 I7 340458 MIDA Mineria de Dades VGA213
Dimarts - 02/11/2021
08:30 - 10:30 I3 340377 SIOP Sistemes operatius VGB001
10:30 - 12:30 I7 340381 EESO Economia, ètica i societat VGB005
12:30 - 14:30 I1 340369 INCO Introducció als Computadors VGA042
15:00 - 17:00 I5 340383 SODX Sistemes operatius distribuïts i en xarxa VGB101
17:00 - 19:00 I2 340372 ESC1 Estructura de computadors I VGB008
Dimecres - 03/11/2021
08:30 - 10:30 I3 340375 ESC2 Estructura de computadors II VGB005
10:30 - 12:30 I7 340455 REIN Recuperació de la Informació VGB108
12:30 - 14:30 I1 340367 FISI Física VGB104 - VGB107 - VGB108
15:00 - 17:00 I5 340357 INTE Internet VGB008
17:00 - 19:00 I2 340370 MATD Matemàtica discreta VGB005
19:00 - 21:00 I7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA042