Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2020 / 2021 - Q1

Dimecres - 11/11/2020
08:30 - 10:30 I1 340367 FISI Física VGB101 - VGB104
10:30 - 12:30 I5 340383 SODX Sistemes operatius distribuïts i en xarxa VGB101 - VGB104
15:00 - 17:00 I7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGA214
17:00 - 19:00 I3 340377 SIOP Sistemes operatius VGB101 - VGB104
19:00 - 21:00 I7 340381 EESO Economia, ètica i societat VGA212
Dijous - 12/11/2020
08:30 - 10:30 I1 340369 INCO Introducció als Computadors VGB101 - VGB104
10:30 - 12:30 I5 340357 INTE Internet VGB005
12:30 - 14:30 I2 340372 ESC1 Estructura de computadors I VGA209
15:00 - 17:00 I7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA042
17:00 - 19:00 I3 340375 ESC2 Estructura de computadors II VGB008
Divendres - 13/11/2020
08:30 - 10:30 I1 340368 FOPR Fonaments de programació VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA123 - VGA162
10:30 - 12:30 I5 340384 PACO Paral·lelisme i Concurrència VGB104
12:30 - 14:30 I2 340370 MATD Matemàtica discreta VGA209
15:00 - 17:00 I7 340453 DAMO Desenvolupament d'aplicacions mòbils VGA209
17:00 - 19:00 I3 340376 INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari VGB101 - VGB104
Dilluns - 16/11/2020
08:30 - 10:30 I1 340366 FOMA Fonaments matemàtics VGA042
10:30 - 12:30 I5 340382 ADSO Administració de sistemes operatius VGB104
12:30 - 14:30 I2 340373 LOAL Lògica i Àlgebra VGA208
15:00 - 17:00 I7 340455 REIN Recuperació de la Informació VGA210
17:00 - 19:00 I3 340354 ESTA Estadística VGB101 - VGB104
Dimarts - 17/11/2020
10:30 - 12:30 I7 340120 AUIN Automatització industrial VGB001
10:30 - 12:30 I5 340380 PROP Projecte de Programació VGB101
12:30 - 14:30 I2 340371 PRO1 Programació I VGA207
15:00 - 17:00 I7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGA042
17:00 - 19:00 I3 340374 ESIN Estructura de la Informació VGB101 - VGB104
19:00 - 21:00 I7 340458 MIDA Mineria de Dades VGA210