Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2020 / 2021 - Q1

Dimecres - 11/11/2020
08:30 - 10:30 K7 340242 SDIN Sistemes distribuïts industrials VGA211
10:30 - 12:30 K5 340126 SIDI Sistemes digitals VGB005
15:00 - 17:00 K7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGA214
19:00 - 21:00 K7 340221 VEEH Vehicles elèctrics i híbrids VGA214
Dijous - 12/11/2020
10:30 - 12:30 K5 340129 REAU Regulació automàtica VGB104
10:30 - 12:30 K7 340357 INTE Internet VGB005
15:00 - 17:00 K7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA042
19:00 - 21:00 K7 340670 FSER Fonts i sistemes d'energies renovables VGA212
Divendres - 13/11/2020
10:30 - 12:30 K5 340036 ORPR Organització de la producció VGB001 - VGB003 - VGB005
15:00 - 17:00 K7 340037 GEPR Gestió de projectes VGB001 - VGB003
19:00 - 21:00 K7 340671 ESER Electrònica als sistemes d'energies renovables VGA209
Dilluns - 16/11/2020
08:30 - 10:30 K7 340240 SIPI Sistemes de producció integrats VGA208
10:30 - 12:30 K5 340124 ELAN Electrònica analògica VGB008
15:00 - 17:00 K7 340672 GEEL Gestió i estalvi d'energia elèctrica VGA209
19:00 - 21:00 K7 340673 MMEL Motors i mobilitat elèctrica VGA209
Dimarts - 17/11/2020
08:30 - 10:30 K7 340245 SIIN Sistemes d'instrumentació VGA209
10:30 - 12:30 K5 340120 AUIN Automatització industrial VGB001
15:00 - 17:00 K7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGA042
19:00 - 21:00 K7 340674 SIGB Sistemes de gestió de bateries VGA213