Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2020 / 2021 - Q1

Dimecres - 11/11/2020
08:30 - 10:30 M7 340203 TESA Tècniques experimentals i de simulació d'anàlisi de tensions VGA213
10:30 - 12:30 M5 340051 RMA2 Resistència dels materials II VGB007 - VGB008
15:00 - 17:00 M7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGA214
19:00 - 21:00 M7 340666 TMAO Teoria de maquines assistida per ordinador VGA211
Dijous - 12/11/2020
08:30 - 10:30 M7 340661 EFFI Enginyeria forense i fiabilitat industrial VGA214
10:30 - 12:30 M5 340050 TEMA Teoria de màquines VGB007 - VGB008 - VGB108
10:30 - 12:30 M7 340357 INTE Internet VGB005
15:00 - 17:00 M7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA042
19:00 - 21:00 M7 340668 IEEE Instal·lacions electriques i eficiència energètica VGA209
Divendres - 13/11/2020
08:30 - 10:30 M7 340207 DMAO Disseny de màquines assistit per ordinador VGA209
10:30 - 12:30 M5 340036 ORPR Organització de la producció VGB001 - VGB003 - VGB005
15:00 - 17:00 M7 340037 GEPR Gestió de projectes VGB001 - VGB003
19:00 - 21:00 M7 340665 MA3D Manufactura avançada 3D VGA212
Dilluns - 16/11/2020
10:30 - 12:30 M5 340052 MAES Materials estructurals VGB001 - VGB003
15:00 - 17:00 M7 340208 MATH Màquines tèrmiques i hidràuliques VGA211
19:00 - 21:00 M7 340664 ENSU Enginyeria de superficies VGA212
Dimarts - 17/11/2020
08:30 - 10:30 M7 340669 CEAO Calcul d'estructures assistit per ordinador VGA208
10:30 - 12:30 M5 340053 EXG2 Expressió gràfica II VGB104 - VGB107
10:30 - 12:30 M7 340120 AUIN Automatització industrial VGB001
15:00 - 17:00 M7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGA042
19:00 - 21:00 M7 340667 OPCM Operació i Programació de Centres de Mecanitzat VGA209