Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2021 / 2022 - Q1

Dimecres - 27/10/2021
10:30 - 12:30 M7 340661 EFFI Enginyeria forense i fiabilitat industrial VGB001
12:30 - 14:30 M7 340207 DMAO Disseny de màquines assistit per ordinador VGA209
15:00 - 17:00 M5 340036 ORPR Organització de la producció VGB001 - VGB003 - VGB005
19:00 - 21:00 M7 340037 GEPR Gestió de projectes VGB001 - VGB003
Dijous - 28/10/2021
10:30 - 12:30 M7 340456 PMUD Programació multiplataforma i distribuïda VGB003
12:30 - 14:30 M7 340664 ENSU Enginyeria de superficies VGA209
15:00 - 17:00 M5 340052 MAES Materials estructurals VGB007 - VGB008
Divendres - 29/10/2021
10:30 - 12:30 M7 340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria VGA042
12:30 - 14:30 M7 340665 MA3D Manufactura avançada 3D VGA210
15:00 - 17:00 M5 340053 EXG2 Expressió gràfica II VGB101 - VGB107
15:00 - 17:00 M7 340120 AUIN Automatització industrial VGB008
19:00 - 21:00 M7 340203 TESA Tècniques experimentals i de simulació d'anàlisi de tensions VGA211
Dimarts - 02/11/2021
10:30 - 12:30 M7 340666 TMAO Teoria de maquines assistida per ordinador VGA211
15:00 - 17:00 M5 340051 RMA2 Resistència dels materials II VGB005 - VGB007
19:00 - 21:00 M7 340668 IEEE Instal·lacions electriques i eficiència energètica VGA211
Dimecres - 03/11/2021
10:30 - 12:30 M7 340667 OPCM Operació i Programació de Centres de Mecanitzat VGB107
12:30 - 14:30 M7 340669 CEAO Calcul d'estructures assistit per ordinador VGA211
15:00 - 17:00 M5 340050 TEMA Teoria de màquines VGB005 - VGB007
15:00 - 17:00 M7 340357 INTE Internet VGB008
19:00 - 21:00 M7 340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals VGA042