Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2021 / 2022 - Q1

Dimecres - 27/10/2021
08:30 - 10:30 N3 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB101 - VGB104
12:30 - 14:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107
17:00 - 19:00 N2 340040 CIMA Ciència dels materials VGB003 - VGB005
Dijous - 28/10/2021
08:30 - 10:30 N3 340039 MFLU Mecànica de fluids VGB001 - VGB003 - VGB005
12:30 - 14:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
17:00 - 19:00 N2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003
Divendres - 29/10/2021
08:30 - 10:30 N3 340029 ESTA Estadística VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007
12:30 - 14:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA123 - VGA162
17:00 - 19:00 N2 340025 EQDI Equacions diferencials VGB001 - VGB003
Dimarts - 02/11/2021
08:30 - 10:30 N3 340028 EMPR Empresa VGB007 - VGB008
12:30 - 14:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
17:00 - 19:00 N2 340026 CAAV Càlcul avançat VGB001 - VGB003 - VGB005
Dimecres - 03/11/2021
08:30 - 10:30 N3 340038 FENT Fonaments d'enginyeria tèrmica VGB007 - VGB008 - VGB101
12:30 - 14:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
17:00 - 19:00 N2 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB003