Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2021 / 2022 - Q2

Dimecres - 08/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N4 340034 SIME Sistemes mecànics VGB001 - VGB003 - VGB005
15:00 - 18:00 N2 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
Divendres - 10/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108
11:30 - 14:30 N4 340033 FOAU Fonaments d'automàtica VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
15:00 - 18:00 N2 340026 CAAV Càlcul avançat VGB001 - VGB003 - VGB005
Dilluns - 13/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001
11:30 - 14:30 N4 340035 SIEK Sistemes electrònics VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 N2 340025 EQDI Equacions diferencials VGB001 - VGB003 - VGB005
Dilluns - 20/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005
11:30 - 14:30 N4 340054 RMA1 Resistència dels Materials I VGB001
11:30 - 14:30 N4 340102 MAE1 Màquines elèctriques I VGA211
11:30 - 14:30 N4 340121 ELEC Electrotècnia VGB005
15:00 - 18:00 N2 340040 CIMA Ciència dels materials VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB108
Dimarts - 21/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGA105 - VGA108 - VGA210 - VGA214
11:30 - 14:30 N4 340059 PRFA Processos de fabricació VGB101 - VGB104
11:30 - 14:30 N4 340103 CIEL Circuits elèctrics VGA209
11:30 - 14:30 N4 340123 ELDI Electrònica digital VGB005
15:00 - 18:00 N2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
Dimecres - 29/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N4 340034 SIME Sistemes mecànics VGB005 - VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 N2 340027 FIS2 Física II VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007
Dijous - 30/06/2022
08:30 - 11:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108
11:30 - 14:30 N4 340033 FOAU Fonaments d'automàtica VGB001 - VGB003 - VGB005
15:00 - 18:00 N2 340026 CAAV Càlcul avançat VGB001 - VGB003
Divendres - 01/07/2022
08:30 - 11:30 N1 340020 INFO Informàtica VGA214
11:30 - 14:30 N4 340035 SIEK Sistemes electrònics VGB007 - VGB008
15:00 - 18:00 N2 340025 EQDI Equacions diferencials VGB001 - VGB003 - VGB006
Dilluns - 04/07/2022
08:30 - 11:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N4 340054 RMA1 Resistència dels Materials I VGB001
11:30 - 14:30 N4 340102 MAE1 Màquines elèctriques I VGA211
11:30 - 14:30 N4 340121 ELEC Electrotècnia VGB005
15:00 - 18:00 N2 340040 CIMA Ciència dels materials VGB005 - VGB007
Dimarts - 05/07/2022
08:30 - 11:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGA105 - VGA108 - VGA210 - VGA214
11:30 - 14:30 N4 340059 PRFA Processos de fabricació VGB005
11:30 - 14:30 N4 340103 CIEL Circuits elèctrics VGA209
11:30 - 14:30 N4 340123 ELDI Electrònica digital VGA210
15:00 - 18:00 N2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007