Vés al contingut

Proves d'avaluació Final i Reavaluació 2023 / 2024 - Q1

Dilluns - 08/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340029 ESTA Estadística VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 N2 340025 EQDI Equacions diferencials VGB007 - VGB008
Dimarts - 09/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340028 EMPR Empresa VGB001 - VGB003
11:30 - 14:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
18:00 - 21:00 N2 340026 CAAV Càlcul avançat VGB007 - VGB008
Dijous - 11/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA114
18:00 - 21:00 N2 340027 FIS2 Física II VGB007 - VGB008
Dilluns - 15/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340038 FENT Fonaments d'enginyeria tèrmica VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
18:00 - 21:00 N2 340040 CIMA Ciència dels materials VGB001 - VGB003
Dimarts - 16/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340039 MFLU Mecànica de fluids VGB001 - VGB007 - VGB008 - VGB107
18:00 - 21:00 N2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003
Dijous - 18/01/2024
11:30 - 14:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
Dijous - 25/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340029 ESTA Estadística VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104
18:00 - 21:00 N2 340025 EQDI Equacions diferencials VGB007 - VGB008
Divendres - 26/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340028 EMPR Empresa VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
18:00 - 21:00 N2 340026 CAAV Càlcul avançat VGB007 - VGB008
Dilluns - 29/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB005 - VGB007
11:30 - 14:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA114
18:00 - 21:00 N2 340040 CIMA Ciència dels materials VGB003 - VGB005
Dimarts - 30/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340038 FENT Fonaments d'enginyeria tèrmica VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
18:00 - 21:00 N2 340027 FIS2 Física II VGB007 - VGB008
Dimecres - 31/01/2024
08:30 - 11:30 N3 340039 MFLU Mecànica de fluids VGB005 - VGB007 - VGB008
11:30 - 14:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101 - VGB104 - VGB107 - VGB108
18:00 - 21:00 N2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003