Vés al contingut

Proves d'avaluació parcial 2020 / 2021 - Q1

Dimecres - 11/11/2020
08:30 - 10:30 N1 340020 INFO Informàtica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
12:30 - 14:30 N2 340026 CAAV Càlcul avançat VGB007 - VGB008
17:00 - 19:00 N3 340028 EMPR Empresa VGB007 - VGB008
Dijous - 12/11/2020
08:30 - 10:30 N1 340022 QUIM Química VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
12:30 - 14:30 N2 340027 FIS2 Física II VGB001
17:00 - 19:00 N3 340038 FENT Fonaments d'enginyeria tèrmica VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007
Divendres - 13/11/2020
08:30 - 10:30 N1 340023 FIS1 Física I VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008 - VGB101
12:30 - 14:30 N2 340040 CIMA Ciència dels materials VGB005
17:00 - 19:00 N3 340030 SIEL Sistemes elèctrics VGB007 - VGB008 - VGB107 - VGB108
Dilluns - 16/11/2020
08:30 - 10:30 N1 340021 FOMA Fonaments matemàtics VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
12:30 - 14:30 N2 340024 EXGR Expressió gràfica VGB001 - VGB003
17:00 - 19:00 N3 340029 ESTA Estadística VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
Dimarts - 17/11/2020
08:30 - 10:30 N1 340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat VGA105 - VGA108 - VGA109 - VGA111 - VGA123 - VGA162 - VGB001 - VGB003 - VGB005 - VGB007 - VGB008
12:30 - 14:30 N2 340025 EQDI Equacions diferencials VGB001 - VGB003
17:00 - 19:00 N3 340039 MFLU Mecànica de fluids VGA042 - VGB007 - VGB008 - VGB107