Vés al contingut

Alta Borsa Pisos EPSEVG

DADES GENERALS DE L'OFERTA

DADES DE CONTACTE

Hauríeu d'omplir tots els camps, en particular són obligatoris la descripció breu, el preu, el període de vigència i les dades de contacte.

L'EPSEVG revisarà les ofertes enviades abans de ser publicades, que per norma general serà a les 72 hores.

L'EPSEVG es reserva el dret de no publicar les ofertes que no consideri adients. En enviar les dades rebreu en pantalla i per e-mail un codi alfanumèric que us servirà per donar de baixa l'oferta, per modificar-ne les dades o per renovar el període de vigència de l'oferta. De no haver renovació, l'oferta es donarà de baixa automàticament segons els dies de vigència indicats a l'anunci.