Vés al contingut

Departaments EPSEVG 2023 - Q1

701 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 702 - CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
707 - ENGINYERIA, SISTEMES, AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 709 - ENGINYERIA ELECTRICA
710 - ENGINYERIA ELECTRONICA 712 - ENGINYERIA MECANICA
713 - ENGINYERIA QUIMICA 717 - ENGINYERIA GRÀFICA I DE DISSENY
723 - CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 729 - MECANICA DE FLUIDS
732 - ORGANITZACIO D'EMPRESES 737 - RESISTENCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA
744 - ENGINYERIA TELEMATICA 747 - DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIÓ
748 - DEPARTAMENT DE FÍSICA 749 - DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
756 - DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

 • 701 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Cap de secció del departament:Xavier Masip Bruin

Web: https://www.ac.upc.es

 • 702 - CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS

Cap de secció del departament:Josep Anton Picas Barrachina

Web: https://www.cmem.upc.edu

 • 707 - ENGINYERIA, SISTEMES, AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL

Cap de secció del departament:Pau Marti Colom

Web: https://esaii.upc.edu/ca

 • 709 - ENGINYERIA ELECTRICA

Cap de secció del departament:Pere Andrada Gascon

Web: http://dee.epsevg.upc.edu/

 • 710 - ENGINYERIA ELECTRONICA

Cap de secció del departament:Miguel Castilla Fernandez

Web: https://www.eel.upc.edu/

 • 712 - ENGINYERIA MECANICA

Cap de secció del departament:Maurici Sivatte Adroer

Web: https://www.em.upc.edu

 • 713 - ENGINYERIA QUIMICA

Cap de secció del departament:Nativitat Salvado Cabre

Web: https://www.eq.upc.edu

 • 717 - ENGINYERIA GRÀFICA I DE DISSENY

Cap de secció del departament:Frederic Vila Marti

Web: https://www.ege.upc.edu

 • 723 - CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ

Cap de secció del departament:Jordi Esteve Cusine

Web: https://www.cs.upc.edu

 • 729 - MECANICA DE FLUIDS

Cap de secció del departament:Jordi Segalas Coral

Web: https://www.mf.upc.edu

 • 732 - ORGANITZACIO D'EMPRESES

Cap de secció del departament:Jasmina Berbegal Mirabent

Web: https://www.doe.upc.edu

 • 737 - RESISTENCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA

Cap de secció del departament:Marta Muste Rodriguez

Web: https://www.rmee.upc.edu

 • 744 - ENGINYERIA TELEMATICA

Cap de secció del departament:Rafael Vidal Ferre

Web: https://www.entel.upc.edu

 • 747 - DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIÓ

Cap de secció del departament:Xavier Franch Gutierrez

Web: https://www.essi.upc.edu/ca

 • 748 - DEPARTAMENT DE FÍSICA

Cap de secció del departament:Juan Soler Ruiz

Web: https://fisica.upc.edu/ca

 • 749 - DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Cap de secció del departament:Ester Simó Mezquita

Web: https://www.mat.upc.edu/ca

 • 756 - DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

Cap de secció del departament:Elisabet Arno Macia

Web: https://thatc.upc.edu/ca