Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. EPSEVG

Ocupació Espais EPSEVG 2020 / 2021 - Q1

Horaris d'ocupació de les aules 2020 / Q1

  Aules Edifici Principal | VGA207 VGA209 VGA210 VGA211 VGA212 VGA213 VGA214

  Aules Informàtica | VGA105 VGA108 VGA109 VGA111 VGA123 VGA162

  Laboratoris | VGA016 VGA017 VGA018 VGA020 VGA024 VGA025 VGA027 VGA028 VGA029 VGA040 VGA104 VGA106 VGA114 VGA115 VGA116 VGA120

  Aules Aulari | VGB001 VGB002 VGB003 VGB005 VGB007 VGB008 VGB101 VGB104 VGB107 VGB108 VGB109 VGB110